Lifestyle

Kies voor echte autonomie

 


‘Aha, daar komt een onderdaan,’ riep de koning toen hij de kleine prins aan zag komen. De kleine prins vroeg zich verbaasd af hoe hij hem kon herkennen zonder hem ooit gezien te hebben. Hij wist niet dat voor koningen alle mensen onderdanen zijn. 

– Antoine de Saint-Exupéry


Autonomie is de tegenhanger van symbiose. Waar te veel symbiose is, is te weinig autonomie. Voor mensen met verlatingsangst is het versterken van de autonomie nodig om uit de symbiotische verstrikking te komen. Het loskomen van de ander kan een schuldgevoel oproepen. Het is belangrijk dat te leren verduren, want het betekent dat je meer trouw wordt aan jezelf. Het schuldgevoel is een positief symptoom dat je laat zien dat je nu voor jezelf zorgt en je oude patroon doorbreekt. 

Je moet verantwoordelijkheid leren nemen voor jouw leven. Dat betekent niet dat je met niemand meer rekening hoeft te houden, maar dat je jezelf voldoende ruimte geeft om je leven vorm te geven naar je eigen wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze vaardigheid is niet zomaar verworven; het vraagt iedere dag aandacht om er alert op te blijven dat je voldoende voor jezelf zorgt. Dit om niet terug te vallen in het oude patroon van zorgen voor de ander en jezelf daarbij inleveren of ondergeschikt maken.  

Als je last hebt van bindingsangst, zul je eerder de neiging hebben de ander niet nodig te hebben en misken je daarmee je behoefte aan samen zijn. Deze autonomie is een schijnautonomie. Voor jou is echte autonomie de uitdaging om de ander meer toe te laten zonder jezelf te verliezen. Werkelijke autonomie betekent dat je in gelijkwaardig contact met de ander voldoende ruimte kunt creëren voor je eigen wensen, behoeften en verlangens.  

Autonomie betekent ook eren wat er is. We hebben allemaal plaatjes in ons hoofd over hoe een relatie eruit moet zien, hoe het hoort of wat wordt verwacht door de omgeving. Deze plaatjes of verwachtingen vertroebelen ons innerlijk kompas over de juiste vorm van een relatie.  


Ineke (50) heeft een latrelatie, maar is daar niet tevreden mee. Voor haar hoort samenwonen bij een echte relatie. Uit eerdere ervaringen weet ze dat samenwonen voor haar betekent dat ze zichzelf verliest en ondergeschikt maakt aan de ander, wat haar en de relatie niet ten goede komt. Toch heeft ze de neiging om opnieuw in deze valkuil te stappen, omdat ze in haar hoofd heeft vastgezet dat dit hoort bij een relatie en ze daarmee ook voldoet aan de wens van haar partner. Ze eert daarmee niet wat voor haar klopt. Als ze echt naar zichzelf luistert, weet ze dat ze de ruimte van een eigen woonplek nodig heeft om vanuit deze basis in relatie te kunnen zijn met haar partner. Deze omstandigheden geven haar de mogelijkheid tot het optimale contact tussen haar en haar partner. Als dit geëerd wordt, kan vanuit deze basis de relatie groeien omdat aan de behoefte van samen en apart is voldaan.  


Echt contact begint bij het juiste midden tussen afstand en nabijheid. Dichterbij komen betekent niet automatisch dat er meer contact is. Als de afstand te klein is, gaan mensen uit contact en vertrekken als het ware naar hun binnenwereld. Het contact met de ander is dan weg. Als de afstand te groot is, verdwijnt het contact omdat er te weinig veiligheid en intimiteit is. 

Een echte relatie is een relatie precies zoals die is. Daar is geen maatstaf voor. Als je dat kunt eren, kun je de vorm kiezen die de relatie het meeste dient. Dat is een dynamisch proces: mensen, relaties en vormen veranderen. Belangrijk is dat de vorm mee verandert met wat innerlijk klopt, in plaats van dat we ons innerlij k aanpassen aan de vorm die hoort.


 Tip voor mensen met verlatingsangst: 

Ga na wat je werkelijke behoefte is en maak de afspraak met jezelf dat je daarvoor zorgt. Heb je behoefte aan momenten van stilte, creëer dan momenten van stilte. Heb je behoefte aan verbinding met jezelf; maak dan contact met je gevoelens. Heb je behoefte aan warmte; neem dan een bad of ga naar de sauna. Zorg goed voor wat je werkelijk nodig hebt en neem daar zelf verantwoordelijkheid voor.  


 Tip voor mensen met bindingsangst: 

Sta een moment stil bij wat je nodig hebt van een ander. Wie zijn werkelijk belangrijk voor je en waarom? Wat geven deze mensen je in het contact? Erken aan jezelf dat je de ander nodig hebt en hoe mooi zou het zijn als je de ander dat ook laat weten!


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *