Lifestyle

Geef jezelf bestaansrecht

 


Ach, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open – daar helpt geen moedertjelief aan. 

– Søren Kierkegaard


Een leraar stelt mij de vraag:   ‘Hoe geef jij jezelf bestaansrecht?’ 

Ik zoek naar een antwoord, maar moet het hem verschuldigd blijven. Hij stelt voor dat ik de vraag mee naar huis neem en er morgen op terugkom. Ik breek mijn hoofd erover, probeer het op te zoeken, stil te zijn, maar er komt niets. Ik leg me erbij neer en besluit hem te vertellen dat ik het echt niet weet.  

De volgende ochtend stelt een medeleerling hem de vraag: ‘Wat is de betekenis van dwanghandelingen?’ 

Toevallig sta ik erbij en hoor zijn antwoord: ‘Dwanghandelingen zijn een manier om controle te krijgen over iets waar je ooit geen controle over had, zoals een trauma. ’ 

Ik zeg: ‘Ja, mijn oudste broer had ook dwanghandelingen, hij is bij het ongeluk van mijn broertje geweest.’ 

Mijn leraar zegt: ‘Goh, wat moet dat pijnlijk zijn voor een zusje om te zien.’ 

Ik krijg tranen in mijn ogen; hij ziet wat het voor mij betekent. Ik voel erkenning voor mijn pijn. Ineens weet ik het antwoord op zijn vraag:   ‘Hoe geef ik mezelf bestaansrecht?’ 

Door te delen wat mij raakt. Door zichtbaar te maken wie ik ben met mijn pijn. Dat had ik altijd goed verborgen weten te houden, want alle pijn moest verborgen blijven. In het zorgen voor anderen miskende ik mijn eigen pijn, mijn eigen gemis. Ik hoopte nog altijd dat er iemand kwam die mij daarin zou zien. Maar zo werkt het niet. Ik moet tevoorschijn komen en mezelf laten zien.


De wond van verlatenheid heeft ons doen twijfelen aan ons recht er te mogen zijn. Onbewust ontstaat de neiging onszelf te moeten bewijzen alsof we daarmee ons bestaan moeten rechtvaardigen. Hierdoor kan er veel energie gaan zitten in het leveren van veel en grote prestaties. Uiteindelijk zal dit tot uitputting leiden, omdat het niet de bevrediging geeft die we werkelijk zoeken. Hoe meer we ons best gaan doen en hoe harder we gaan werken, des te meer miskennen we dat we er mogen zijn zoals we zijn.  

Om je eigen leven te kunnen leiden, is het nodig dat je stopt met altijd maar willen voldoen aan verwachtingen en eisen van jezelf of van anderen. Genezing begint daar waar je jezelf gaat omarmen in je kwetsbaarheid en al je gevoelens gaat toelaten. Dat je gaat voelen dat je goed bent zoals je bent. Dat je niemands gaten hoeft te dichten, dat je andermans wonden niet hoeft te helen, dat je niet aan verwachtingen hoeft te voldoen, dat je het gemis van een ander niet kunt wegnemen, dat je alleen maar jezelf hoeft te   zijn. Het feit dat je er bent is genoeg. 


 Tip 

Je geeft jezelf bestaansrecht door in ieder contact jezelf mee te nemen. Houd niets terug, maar laat jezelf zien in wat je raakt of werkelijk bezighoudt. Wees geen toeschouwer die vanaf de zijlijn kijkt naar anderen, maar deelnemer en laat jezelf in het volle contact zien. Maak jezelf zichtbaar   in je vreugde en verdriet. 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *