Lifestyle

Verbind je in het moment


Wat je in het verleden hebt gedaan beïnvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen. 

– Paulo Coelho[41] 


Onze overlevingshouding is gebaseerd op angst. De hele dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst is hieraan gekoppeld. De overlever is altijd bezig met het verleden of de toekomst; hij projecteert de angst uit het verleden op de toekomst, met de bedoeling zich voor die toekomst te beschermen, maar de grote paradox is dat de overlever juist steeds nieuwe angst creëert. Het verleden kunnen we niet meer veranderen en de toekomst ligt nog niet binnen bereik, dus is het enige moment dat overblijft het ‘nu’. In het huidige moment hebben we een keuze waar we ons op richten: op angst of op liefde. Ieder moment kunnen we opnieuw kiezen. Om bewust te worden van de liefde moeten we onze aandacht dus richten op het huidige moment. Hoe meer we leren kiezen voor liefde, des te minder snel krijgt angst de kans om ons te saboteren. Het vraagt een aandachtig bewustzijn om niet te reageren vanuit het verleden, maar om waar te nemen vanuit het heden.  

Verbinden doe je in het hier- en -nu, door steeds opnieuw contact te maken met je eigen lijf. Je lichaam is het zintuig van voelen. Aanwezig leren blijven in je lichaam is noodzakelijk om open en ontvankelijk te kunnen zijn in het moment. Wanneer je werkelijk in contact kunt blijven met je lichaam, besef je dat er in het hier-en-nu vaak geen gevaar is. Er ontstaat onderscheid tussen de beelden, gedachten en gevoelens uit het verleden en de ervaring in het hier -en-nu. 

In ieder moment heb je dus een keuze: je laat jezelf meevoeren door je overlevingshouding, die je wegvoert van jezelf, of je blijft aanwezig in je lijf en durft te voelen wat er is. Als je kiest voor je overlevingshouding dan herhaal je het verleden. Als je de gevoelens aanvaardt terwijl je in contact blijft, dan heb je nieuw terrein gewonnen. Als er angst opkomt – en die komt als je blijft – sta jezelf dan toe de gevoelens te voelen waarvoor de angst je wil afschermen. De angst fungeert als poortwachter om je weg te houden van de oude pijn. Ga je door de angst, dan krijg je toegang tot deze afgeschermde gevoelens. Hier begint de heling en neemt het gezonde deel het over van de overlever. Zo verliest het verleden steeds meer aan kracht.  

Het betekent niet je overlevingshouding veroordelen, wegpoetsen of negeren, maar nieuwsgierig leren kennen. Als je jezelf toestaat om te voelen waar je van weg wilt, dan kun je weer terugkomen. Dan val je niet meer vanzelf terug op je overlevingshouding, maar ontstaat er een keuze. Die keuze maakt je vrij om het in het hier -ennu anders te doen. ***  

 Tip 

Stel jezelf drie keer per dag de vraag: hoe voel ik me op dit moment? Spreek desnoods met jezelf af dat je dat op vaste tijden doet of stel een alarm in op je telefoon om je eraan te herinneren. Op deze manier breng je je aandacht steeds naar je lichaam en ga je even uit je hoofd of de dagelijkse sleur. Je stemt je af op wat je voelt in je lichaam. Heb ik dorst, honger, heb ik het koud of warm, voel ik me prettig of verdrietig of is er iets wat me geraakt heeft? Sta daar een moment bij stil. Zo doorbreek je het patroon van je overlever en leer je jezelf steeds vaker afstemmen op je gevoel in het huidige moment. Je verbindt je met jezelf. *** 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *