Lifestyle

Verbind vanuit vrijheid

 


Houden van jezelf, oprecht zijn tegenover jezelf, vergeven van jezelf, een zijn met jezelf: dat is liefde die de wereld verandert. 

– Iteke Weeda


Werkelijke verbinding aangaan met de ander begint met trouw zijn aan jezelf. Dat heeft alles te maken met het eren van wat er innerlijk is. Als je liefdesbang bent is het aangaan van echte verbinding een hele klus. Zodra er een vorm is waaraan je moet voldoen, raak je direct in een kramp waaruit je jezelf zo snel mogelijk weer moet bevrijden. Daarom is het belangrijk dat de vorm ondergeschikt blijft aan de innerlijke beweging die vanuit vrijheid moet kunnen stromen. Die drang naar vrijheid enerzijds komt in het geding door de drang naar veiligheid anderzijds. Vanuit de angst voor verlating, heb je de behoefte om jezelf veilig te stellen en die veiligheid in de vorm van een overeenkomst of contract vast te leggen. Een dergelijk contract is vaak gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid.  

Omdat angst nog steeds de algemene deler is in onze maatschappij, zijn de meeste relaties hierop gebaseerd en vinden we dat heel legitiem. Een overeenkomst in de vorm van een huwelijk of contract is statisch en onveranderlijk. Innerlijke overeenstemming is dynamisch en aan verandering onderhevig. Het probleem is vaak dat de innerlijke overeenstemming niet meer uitgesproken wordt, omdat de gemaakte afspraak in een overeenkomst vastligt. Dan ontstaat er een ‘verborgen contract’. In het belang van de veiligheid worden bepaalde gevoelens niet meer gedeeld, uit angst om de ander te verlaten of zelf verlaten te worden. Dit verborgen contract werkt als een tijdbom onder de relatie en komt vroeg of laat tot ontploffing. De hoeveelheid scheidingen laat echter zien hoe dit concept voor veel mensen niet meer dienend is. Opmerkelijk is de volgorde: vanuit een momentopname in ons leven sluiten we een overeenkomst waaraan we ons de rest van ons leven moeten houden. Persoonlijk voel ik altijd een enorme beknelling en benauwdheid bij de woorden: ‘Tot de dood ons scheidt’. Deze woorden alleen al maken dat de vorm van een huwelijk niet bij mij zou passen. Ik houd echter van rituelen die uiting en kracht geven aan wat er innerlijk leeft. Voor mij zou de zin: ‘Zolang de liefde ons verbindt’ ruimte en vrijheid geven waarbij geëerd mag worden wat er is voor de tijd dat het duurt. Deze zin zet niets vast, maar laat ruimte voor verandering. Hoeveel logischer zou het zijn om ons innerlijk kompas als leidraad te nemen en de uiterlijke vorm er dynamisch op aan te passen. Als de vorm niet meer dienend is voor de inhoud verliest het zijn functie. Kunnen we de vorm dan niet beter aanpassen aan de inhoud? Angst doodt de liefde. Vrijheid geeft ruimte aan de liefde.  

Om je in vrijheid te durven verbinden, moet je je angst om te verliezen overstijgen. Daarvoor is het nodig om eerst de innerlijke weg te gaan en de basis van   veiligheid en liefde in jezelf te vinden.


 Tip 

Ga voor jezelf na aan welke persoon uit je omgeving je je vreselijk ergert. Onderzoek welke eigenschap van de ander je irriteert. Wat je veroordeelt in de ander, veroordeel je ook in jezelf. Zet deze eigenschap bij jezelf in het licht, maak er een grapje over, omarm het met humor en haal de scherpe kantjes ervan af. Verwelkom jezelf, ook met deze eigenschap. Zo accepteer je jezelf in al je menselijkheid. Je gaat niet alleen meer van jezelf houden, maar ook meer van de ander, zelfs van degene die je irriteerde. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *